Covid opatrenia

Ubytovanie v hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach je od 16. februára 2022 možné iba pre osoby v režime OTP.

Vo VIA JASNA sa riadime režimom OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Pod „OTP“ sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (PCR test nie starší ako 72 hodín, Ag test nie starší ako 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pre služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s lyžiarskym alebo snowboardovým výcvikom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u deti do 18 rokov a 2 mesiacov veku platí režim OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Za antigénový test sa považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci východno-vzdelávacieho procesu.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Za osobu očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim OP) sa považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ak vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.